Darbo laikas, darbuotojai

Lopšelis-darželis „Žirniukas“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 18.00 val.
Budinti grupė – nuo 7.00 iki 7.30 val. ir nuo 17.30 iki 18.00 val.

Direktorė
Laima Tiepelienė

CV-Europass

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktorės Laimos Tiepelienės 2019 metų veiklos užduotys

Nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Logopedai

Oksana Urbienė
Pirmadienį – penktadienį nuo 10.30 iki 13.12 val.
Konsultuoja tėvus nuo 12.42 iki 13.12 val.
Jurgita Lendraitienė
Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.30 val. iki 13.00 val.
Penktadienį – nuo 7.30 val. iki 12.30 val.
Konsultuoja tėvus pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7.30 val. iki 8.00 val.

Socialinė pedagogė
Daiva Montvilienė

Darbo laikas:
I nuo 8.30 val. iki 14.30 val.
III nuo 8.30 val. iki 14.30 val.
IV nuo 8.30 val. iki 14.30 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Aušra Bagočienė
Mob. 8 676 84 846

Darbo laikas:
I nuo 14.00 val. iki 18 val.
II-III nuo 8.00 val. iki 13.00 val.
IV nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

ADMINISTRACIJA:

Direktorė Laima Tiepelienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Budraitienė

Raštinės vedėja Sandra Medvickienė
Ūkio dalies vedėja Virginija Januškevičienė
Vyr. buhalterė Virginija Butkienė

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigybė ir Pareigybės aprašymas Kvalifikacinė kategorija Kontaktinė informacija
Laima Tiepelienė Direktorė
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Daiva Budraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Indrė Bajoriūnaitė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Jūratė Švabienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Giedrė Bidvė
Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 Ikimokyklinio ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Kristina Daukšienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Dalia Bugarevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Daiva Zemeckienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Virginija Grišiuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Juzė Zdanavičiūtė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Romualda Budrienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Agnė Sasnauskienė  Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Laima Rimkevičienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Loreta Kondratavičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Regina Varpučianskienė Meninio ugdymo pedagogė
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Muzikos mokytojo-metodininko tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Jurgita Lendraitienė Logopedė
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Logopedo-metodininko tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Oksana Urbienė Logopedė, auklėtoja
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniojo logopedo ir vyresniojo judesio korekcijos mokytojo
tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Simona Jonaitienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Eglė Ugintaitė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Aušra Riepšienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Sandra Jankevičiūtė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  tel. (8 41) 52 39 17  el. p. zirniukas@splius.lt
Daiva Montvilienė Socialinis pedagogas
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
kvalifikacinė kategorija Vyresniojo socialinio pedagogo  

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigybė pavadinimas ir Pareigybės aprašymas

Kontaktinė informacija

Virginija Butkienė

Vyr. buhalterė

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Virginija Januškevičienė

Ūkio dalies vedėja

ŪKIO DALIES VEDĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Sandra Medvickienė

Raštinės vedėja

RAŠTINĖS VEDĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Aušra Bagočienė

Mitybos specialistė

MITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Daiva Gelūnienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Sandra Jankuvienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Angelė Vaigauskienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Gražina Jankevičienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Regina Kliminskienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Albina Kivilienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Kristina Skerstonienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Laura Kelpšienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Lilijana Rakauskienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Lina Puščiuvienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Vida Gaižauskienė

Virėja

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Aldona Vaigauskienė

Virėja

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Marija Jagučanskienė

Pagalbinė darbininkė virtuvėje

PAGALBINIO DARBININKO VIRTUVĖJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Regina Pleikienė

Valytoja

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Arūnas Vileikis

Darbininkas

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

El. p. zirniukas@splius.lt

Informacija atnaujinta — 2021-01-20 | << ATGAL

Parama darželiui 1,2%

Parama darželiui 1,2%

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS