Meniu

Darbo laikas, darbuotojai

Lopšelis-darželis „Žirniukas“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 7.30 iki 18.00 val.

Direktorė
Laima Tiepelienė

CV-Europass

2022 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
2022 metų veiklos užduotys
2021 metų veiklos ataskaita
2021 metų veiklos užduotys
2020 metų veiklos ataskaita
2019 metų veiklos ataskaita
2019 metų veiklos užduotys

Nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Budraitienė
Nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Logopedai

Oksana Urbienė

Pirmadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 16.30 val.
Antradienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 14.00 val., nuo 14.45 iki 17.00 val.
Trečiadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 16.30 val.
Ketvirtadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 14.00 val., nuo 14.45 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 14.00 val.
Konsultuoja tėvus II-IV nuo 7.30 iki 08.00 val., nuo 13.00 iki 14.00 val.

Jurgita Lendraitienė

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.30 val. iki 14.24 val.
Penktadienį – nuo 7.30 val. iki 13.54 val.
Konsultuoja tėvus pirmadienį, ketvirtadienį nuo 7.30 val. iki 8.00 val.

Socialinė pedagogė
Jūratė Juškevičienė

Darbo laikas:

Pirmadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Trečiadienį nuo 13.30 val. iki 18.00 val.

Visuomenės sveikatos specialistė
Aušra Bagočienė
Mob. 8 676 84 846

Darbo laikas:
Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.36 val.

ADMINISTRACIJA:

Direktorė Laima Tiepelienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Budraitienė
Raštinės administratorė Eglė Legeckienė
Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė Virginija Januškevičienė

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigybė ir Pareigybės aprašymas Kvalifikacinė kategorija Kontaktinė informacija
Laima Tiepelienė Direktorė
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Daiva Budraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Indrė Bajoriūnaitė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Jūratė Švabienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Giedrė Bidvė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Kristina Daukšienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Dalia Bugarevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Daiva Zemeckienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Virginija Grišiuvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Juzė Zdanavičiūtė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Romualda Budrienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininke tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Agnė Sasnauskienė  Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Gintarė Mačiulienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Loreta Kondratavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Regina Varpučianskienė Meninio ugdymo pedagogė
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Muzikos mokytojo-metodininko tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Jurgita Lendraitienė Logopedė
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Logopedo-metodininko tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Oksana Urbienė Logopedė, auklėtoja
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniojo logopedo ir vyresniojo judesio korekcijos mokytojo tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Simona Jonaitienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Aušra Riepšienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Vilma Račkauskė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Vita Dobrovolskienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Alina Petrokienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininke tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Rasa Linkevičienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Jūratė Juškevičienė Socialinis pedagogas
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
kvalifikacinė kategorija Vyresniojo socialinio pedagogo tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Toma Lunskienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigybė pavadinimas ir Pareigybės aprašymas

Kontaktinė informacija

Virginija Januškevičienė

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė

UGDYMO APRŪPINIMO PADALINIO VADOVAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Eglė Legeckienė Raštinės administratorė
RAŠTINĖS ADMINISTRATORIUS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Aušra Bagočienė Maitinimo paslaugų administratorė
MAITINIMO PASLAUGŲ ADMINISTRATORIUS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Daiva Gelūnienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Sandra Jankuvienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Santa Ramašauskaitė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Gražina Jankevičienė

Mokytojos padėjėja

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Regina Kliminskienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Albina Kivilienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Kristina Skerstonienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Laura Kelpšienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Lilijana Rakauskienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Lina Puščiuvienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Sandra Krungolcaitė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Virginija Butkienė Mokytojos padėjėja
MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Apskaitininikė
APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Vida Gaižauskienė

Virėja

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Aldona Vaigauskienė

Virėja

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Marija Jagučanskienė

Pagalbinė darbininkė virtuvėje

PAGALBINIO DARBININKO VIRTUVĖJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Regina Pleikienė

Valytoja

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Arūnas Vileikis

Darbininkas

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Informacija atnaujinta — 2023-03-23 | << ATGAL

 

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas
2023 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS