Meniu

Darbo laikas, darbuotojai

Lopšelis-darželis „Žirniukas“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 7.30 iki 18.00 val.

Direktorė
Laima Tiepelienė

CV-Europass

2022 metų veiklos užduotys
2021 metų veiklos ataskaita
2021 metų veiklos užduotys
2020 metų veiklos ataskaita
2019 metų veiklos ataskaita
2019 metų veiklos užduotys

Nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Budraitienė
Nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Logopedai

Oksana Urbienė

Pirmadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 16.30 val.
Antradienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 14.00 val., nuo 14.45 iki 17.00 val.
Trečiadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 16.30 val.
Ketvirtadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 14.00 val., nuo 14.45 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 07.30 iki 09.00 val., nuo 11.00 iki 14.00 val.
Konsultuoja tėvus II-IV nuo 7.30 iki 08.00 val., nuo 13.00 iki 14.00 val.

Jurgita Lendraitienė

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.30 val. iki 14.24 val.
Penktadienį – nuo 7.30 val. iki 13.54 val.
Konsultuoja tėvus pirmadienį, ketvirtadienį nuo 7.30 val. iki 8.00 val.

Socialinė pedagogė
Jūratė Juškevičienė

Darbo laikas:

Pirmadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Trečiadienį nuo 13.30 val. iki 18.00 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Aušra Bagočienė
Mob. 8 676 84 846

Darbo laikas:
Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.36 val.

ADMINISTRACIJA:

Direktorė Laima Tiepelienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Budraitienė
Raštinės vedėja Eglė Legeckienė
Ūkio dalies vedėja Virginija Januškevičienė

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigybė ir Pareigybės aprašymas Kvalifikacinė kategorija Kontaktinė informacija
Laima Tiepelienė Direktorė
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Daiva Budraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Indrė Bajoriūnaitė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Jūratė Švabienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Giedrė Bidvė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Kristina Daukšienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Dalia Bugarevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Daiva Zemeckienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Virginija Grišiuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Juzė Zdanavičiūtė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Romualda Budrienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininke tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Agnė Sasnauskienė  Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Gintarė Mačiulienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Loreta Kondratavičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniosios ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Regina Varpučianskienė Meninio ugdymo pedagogė
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Muzikos mokytojo-metodininko tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Jurgita Lendraitienė Logopedė
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Logopedo-metodininko tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Oksana Urbienė Logopedė, auklėtoja
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Vyresniojo logopedo ir vyresniojo judesio korekcijos mokytojo tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Simona Jonaitienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokykl. ugd. auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Aušra Riepšienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Vilma Račkauskė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Vita Dobrovolskienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Alina Petrokienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininke tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Rasa Linkevičienė Auklėtoja
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Jūratė Juškevičienė Socialinis pedagogas
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
kvalifikacinė kategorija Vyresniojo socialinio pedagogo

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigybė pavadinimas ir Pareigybės aprašymas

Kontaktinė informacija

Virginija Januškevičienė

Ūkio dalies vedėja

ŪKIO DALIES VEDĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Eglė Legeckienė Raštinės vedėjaRAŠTINĖS VEDĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Aušra Bagočienė Mitybos specialistėMITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Daiva Gelūnienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Sandra Jankuvienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Santa Ramašauskaitė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Gražina Jankevičienė

Auklėtojos padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Regina Kliminskienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Albina Kivilienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Kristina Skerstonienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Laura Kelpšienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Lilijana Rakauskienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Lina Puščiuvienė Auklėtojos padėjėjaAUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Sandra Krungolcaitė Mokytojo padėjėja

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Virginija Butkienė Mokytojo padėjėja

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Apskaitininikė

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Vida Gaižauskienė

Virėja

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Aldona Vaigauskienė

Virėja

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Marija Jagučanskienė

Pagalbinė darbininkė virtuvėje

PAGALBINIO DARBININKO VIRTUVĖJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Regina Pleikienė

Valytoja

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Arūnas Vileikis

Darbininkas

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel. (8 41) 52 39 17

el. p. zirniukas@splius.lt

Informacija atnaujinta — 2022-11-15 | << ATGAL

 

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas
2022 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS