Finansinės ataskaitos

2018 metai III ketv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENI

2018 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 metai II ketv.

AIŠKINAMSIS RAŠTAS 2018 M. II KETV.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITA (30)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITA (32)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITA (33)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITA (141 9111)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITA (141 9121)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITA (151)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018 M. II KETV.

2018 metai I ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018 M. KOVO 31 D.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018 M. KOVO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV. 9121

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV. 9111 30

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV. 9111 32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV. 9111 33

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV. 9111 151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV. 9111 VAIKO IŠLAIKYMO

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV. 9111

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. I KETV.

2017 metai IV ketv.
2017 metai III ketv.
2017 metai II ketv.
2017 metai I ketv.
2016 metai IV ketv.
2016 metai III ketv.
2016 metai I ketv.

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS