Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Pareigybės pavadinimas2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis Eur2019 m. pareigybių
skaičius
2020 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur)2020 m. I ketv. pareigybių
skaičius
Direktorius1757 Eur12038 Eur1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1481 Eur11529 Eur1
Pedagogas1103 Eur191067 Eur19
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*)940 Eur3,51025 Eur3,5
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*)614 Eur15,5722 Eur15,5

Paaiškinimai:
* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, mitybos specialisto, raštinės vedėjo, vyr. buhalterio darbo užmokestis.
** – įvertintas pagalbinio darbininko, valytojo, vyr. virėjo, virėjo, darbininko, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis.

Informacija atnaujinta — 2020-04-28 | << ATGAL

Parama darželiui 1,2%

Parama darželiui 1,2%

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS