Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin. 2000, Nr. 10-236; 2000, Nr. 47-1344; 2003, Nr. 116-5250; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Pareigybių 2017-01-01 Skaičius Vidutinis
2016 m. mėn. DU
2017 m. I ketvirtis  2017 m. II ketvirtis  2017 m. III ketvirtis  2017 m. IV ketvirtis  Vidutinis 2017 m. mėn. DU
Direktorius  1110 Eur 1136 Eur 1136 Eur 1136 Eur  1136 Eur 1136 Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  934 Eur 1014 Eur 1014 Eur 1014 Eur  1014 Eur 1014 Eur
Pedagogas 18,25  704 Eur 705 Eur 707 Eur 710 Eur  712 Eur 708 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*)  548 Eur 555 Eur 550 Eur 557 Eur  702 Eur 591 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*) 15,75   375 Eur 380 Eur 398 Eur 400 Eur  402 Eur 400 Eur

Paaiškinimai:

A* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, bendrosios praktikos slaugytojos, raštinės vedėjo, vyr. buhalterio darbo užmokestis.

B* – įvertintas pagalbinio darbininko, valytojo, vyr. virėjo, virėjo, darbininko, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis.

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

© 2018 mir.lt