Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin. 2000, Nr. 10-236; 2000, Nr. 47-1344; 2003, Nr. 116-5250; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių 2018-01-01 

skaičius

Vidutinis
2017 m. mėn. DU

2018 m. I ketvirtis 

2018 m. II ketvirtis 

2018 m. III ketvirtis 

2018 m. IV ketvirtis 

Vidutinis 2018 m. mėn. DU

Direktorius  1136 Eur 1153 Eur 1153 Eur 1153 Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1014 Eur 1030 Eur 1030 Eur 1030 Eur
Pedagogas 18,25  708 Eur 724 Eur 724 Eur 744 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*) 3,25  591 Eur 682 Eur 682 Eur 682 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*) 15,75   400 Eur 432 Eur 432 Eur 432 Eur

Paaiškinimai:

A* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, raštinės vedėjo, vyr. buhalterio darbo užmokestis.

B* – įvertintas pagalbinio darbininko, valytojo, vyr. virėjo, virėjo, darbininko, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis.

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS