Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin. 2000, Nr. 10-236; 2000, Nr. 47-1344; 2003, Nr. 116-5250; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičius2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis2019 m.

I ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2019 m.

II ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2019 m.

III ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2019 m.

IV ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
Direktorius11147 Eur1687 Eur1687 Eur1687 Eur1965 Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui11063 Eur1384 Eur1384 Eur1497 Eur1659 Eur
Pedagogas19759 Eur1077 Eur1077 Eur1094 Eur1162 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*)3,5687 Eur920 Eur920 Eur920 Eur999 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*)15,5444 Eur609 Eur609 Eur609 Eur630 Eur

Paaiškinimai:

A* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, raštinės vedėjo, vyr. buhalterio, mitybos specialisto darbo užmokestis.

B* – įvertintas pagalbinio darbininko, valytojo, vyr. virėjo, virėjo, darbininko, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis.

Informacija atnaujinta — 2019-10-24 | << ATGAL

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS