Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Pareigybės pavadinimas2021 m. pareigybių
skaičius
2021 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur)2021 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur)2021 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur)2021 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur)
Direktorius13380 Eur3521 Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui12103 Eur2103 Eur
Pedagogas191375 Eur1408 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*)3,51176 Eur1119 Eur
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*)15716 Eur727 Eur

Paaiškinimai:
* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, mitybos specialisto, raštinės vedėjo, vyr. buhalterio darbo užmokestis.
** – įvertintas pagalbinio darbininko, valytojo, virėjo, darbininko, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis.

Informacija atnaujinta — 2021-04-22 | << ATGAL

Parama darželiui 1,2%

Parama darželiui 1,2%

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS