Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin. 2000, Nr. 10-236; 2000, Nr. 47-1344; 2003, Nr. 116-5250; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis

2019 m.

I ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis

2019 m.

II ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis

2019 m.

III ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis

2019 m.

IV ketv. mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis

Direktorius

1

1147 Eur

1687 Eur

1687 Eur 1687 Eur

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1063 Eur

1384 Eur

1384 Eur

1497 Eur

Pedagogas

19

759 Eur

1077 Eur

1077 Eur

1094 Eur

Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*)

3,5

687 Eur

920 Eur

920 Eur 920 Eur

Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*)

15,5

444 Eur

609 Eur

609 Eur 609 Eur

Paaiškinimai:

A* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, raštinės vedėjo, vyr. buhalterio, mitybos specialisto darbo užmokestis.

B* – įvertintas pagalbinio darbininko, valytojo, vyr. virėjo, virėjo, darbininko, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis.

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS