Nuotolinis ugdymas

Mieli „Žirniukų“ tėveliai/globėjai,

informuojame, kad nuo kovo 30 dienos Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Žirniukas“ pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.

  • Nuo kovo 30 d. elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ matysite grupės savaitės veiklos planą – ikimokyklinio (2-5 metų) amžiaus vaikų – skiltyje „Planai“, priešmokyklinio amžiaus grupėse – skiltyje „Tekstai“.
  • Pirmadieniais pedagogai elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ ir kitoje, su Jumis sutartoje elektroninėje aplinkoje (grupės uždaroje Facebook paskyroje ar el.paštu), pateiks savaitės ugdomųjų užduočių vaikams paketą. Visos užduotys rekomendacinio pobūdžio, stengsimės, kad būtų lengvai suprantamos, atliekamos iš kiekvienuose namuose esančių daiktų, priemonių. Atlikę užduotis, darbelių, užduotėlių nuotraukas, tikimės, kad atsiųsite pedagogams į el.paštą, el. dienyną, facebook‘ą, mesenger‘į (sutarsite, kur jums patogiau). Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.
  • Kartą per savaitę (pagal jūsų poreikį ir galimybes) pedagogai susisieks su Jūsų vaikais ir/ar Jumis Jums patogiu būdu (telefonu, mesenger‘iu, facebook‘u ar kt.) aptarti kaip sekasi, kokių klausimų iškyla.
    Norime ir stengsimės palaikyti gyvą bendravimą su vaikais.

Nuotolinio ugdymo metu labai svarbu Jūsų – tėvelių/globėjų psichologinė sveikata, vaiko saugumo jausmo užtikrinimas, dienos ritmo laikymasis. Būkite stiprūs ir ramūs. Atsiminkite, jūs neprivalote visą dieną jų užimti įvairiomis užduotimis, vaikai turi gauti progą pabūti vieni (patys su savimi), turi patys susigalvoti, ką veikti.
Mes puikiai Jus suprantame ir esame ryšyje su Jumis. Bendradarbiaukime!

Kilus klausimams visada galite kreiptis į grupių auklėtojas, pagalbos vaikui specialistes, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Daivą Budraitienę (ugdymaszirniukas@gmail.com), direktorę Laimą Tiepelienę (d.zirniukas@gmail.com; 867189069).
Su Jumis nuolatos palaikysime ryšį, teiksime konsultacijas ir lauksime atsiliepimų, nuotraukų apie ugdymo turinio įgyvendinimą, pasiūlymų, ką reikėtų keisti, tobulinti.

Tik mūsų glaudaus bendradarbiavimo dėka, tikimės, bus užtikrintas prieinamas ir kokybiškas nuotolinis ugdymas Jūsų ir mūsų vaikams.
Kantrybės, supratingumo ir tolerancijos vieni kitiems!

Direktorė

Parama darželiui 1,2%

Parama darželiui 1,2%

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS