Savitumas ir tradicijos

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ SAVITUMAS:

 • kokybiškas muzikinis ugdymas;
 • lopšelyje-darželyje yra sveikatos stiprinimo veiklos ir vertinimo sistema;
 • ilgametė patirtis, ugdant kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui reikalingus socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus;
 • taikomų ikimokyklinio ugdymo metodų įvairovė, kryptingai supažindinama su tautos kultūra ir tradicijomis;
 • kokybiškas priešmokyklinis ugdymas;
 • auklėtojų, jų padėjėjų ir kitų bendruomenės narių patyrimas, kūrybingumas, išradingumas;
 • tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas, kuriant jaukią, saugią vaikų kūrybą ir saviraišką skatinančią aplinką;
 • tradicijų savitumas, įvairovė, tęstinumas;
 • geras lopšelio-darželio mikroklimatas;
 • demokratinės bendruomenės kūrimas.

VAIKAI LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

 • gerbiami ir mylimi;
 • gali džiaugtis vaikyste ir atvirai reikšti savo jausmus;
 • laisvai rinktis veiklą, bendrauti, bendradarbiauti, priimti sprendimus;
 • būti savimi ir tikėti stebuklais;
 • būti skirtingais, gyventi ir elgtis pagal savo prigimtį;
 • įgyti žinių apie juos supantį pasaulį;
 • dalyvauti kuriant šventes ir lopšelio-darželio tradicijas, natūraliai perimti tautos kultūrą;
 • ugdytis savo meninius gebėjimus: sportuoti, dainuoti, vaidinti, piešti ir kt.

TĖVAI LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

 • turi galimybę dalyvauti ugdymo procese ir priimti sprendimus dėl lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo prioritetų;
 • turi teisę susipažinti su programomis, teikti siūlymus dėl ugdymo metodų;
 • siekti perimamumo, atsižvelgiant į šeimos tradicijas ir kultūrą;
 • būti aktyviais dalyviais visuose lopšelio-darželio renginiuose;
 • lankytis lopšelyje-darželyje bet kuriuo laiku ir dalyvauti vaikų veikloje;
 • būti su savo vaiku visą adaptacijos laikotarpį.

Pedagogai – patyrę, gebantys keistis, ieškoti naujovių ir jas įgyvendinti.

Lopšelis-darželis „Žirniukas“ yra besimokanti organizacija, jos veikla nuolat vertinama, tobulinama.

TRADICINIAI RENGINIAI:

 • rugsėjo 1-osios „Vasarėle išvažiuoki, rudenėliui kelią duoki“;
 • „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“;
 • „Močiutės skrynią pravėrus“;
 • „Už lango tamsu, pasiilgom spalvų“;
 • kalėdinių renginių ciklas „Kai Kalėdos beldžias tyliai į duris“;
 • užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo“;
 • Šv. Velykų belaukiant „Rid, rid, rid margi margučiai…“;
 • „Melagis melavo, per tiltą važiavo“;
 • renginiai skirti mamos ir tėčio dienoms paminėti;
 • išleistuvių šventė „Ramunės žydi, vaikus į mokyklą palydi“.
Informacija atnaujinta — 2014-06-06 | << ATGAL

Parama darželiui 1,2%

Parama darželiui 1,2%

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2022 mir.lt
NEĮGALIESIEMS