Meniu

Tarybos, komisijos

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ Taryba

Pirmininkas – Mantas Zemeckas, tėvų atstovas.

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Greta Čėsnienė, tėvų atstovė,

Živilė Damašauskienė, tėvų atstovė,

Akvilė Jagučanskytė, tėvų atstovė,

Birutė Vaičiuvienė, tėvų atstovė,

Remigijus Vaitkevičius, tėvų atstovas,

Giedrė Bidvė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Loreta Kondratavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Roman Šarpanov, socialinis partneris – Šiaulių jaunųjų technikų centras, projektų vadovas,

Brigita Mažonavičienė, socialinis partneris – Šiaulių sporto gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Regina Kliminskienė, auklėtojos padėjėja.

Darbo taryba

Pirmininkė – Simona Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Narė – Albina Kivilienė, auklėtojos padėjėja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Romualda Budrienė, Pedagogų tarybos atstovė,

Živilė Damašauskienė, lopšelio-darželio tarybos atstovė,

Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo,

Regina Varpučianskienė, Pedagogų tarybos atstovė.

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybą sudaro: visi įstaigos pedagogai, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

METODINĖ GRUPĖ

Grupės pirmininkė – Loreta Kondratavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Koordinuoja – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Metodinę grupę sudaro visi įstaigos pedagogai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Oksana Urbienė, logopedė.

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Jurgita Lendraitienė, logopedė,

Jūratė Juškevičienė, socialinė pedagogė,

Dalia Bugarevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Aušra Bagočienė, visuomenės sveikatos specialistė.

Informacija atnaujinta — 2022-11-17 | << ATGAL

 

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas
2022 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS