Teikiama pagalba

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

PARAMA IR PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI

Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija.

Ji organizuoja ir koordinuoja:

  • prevencinį darbą;
  • švietimo pagalbos teikimą;
  • saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
  • atlieka vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą;
  • atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ Vaiko gerovės sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja – Jurgita Lendraitienė, logopedė;

Nariai:

Aušra Bagočienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Oksana Urbienė, logopedė;

Virginija Grišiuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Sekretorė – Daiva Zemeckienė.

.

Ugdytinių, kurie lanko ugdymo įstaigą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus įvertina darželyje dirbantis logopedas.

Jei logopedinio tyrimo duomenų nepakanka tiksliam kalbos ir komunikacijos sutrikimui nustatyti, logopedas gali prašyti vaiko tėvų (ar globėjų) atlikti papildomus medicininius tyrimus ar suderinęs su įstaigos, kurią lanko vaikas, specialiojo ugdymo komisija siųsti vaiką į pedagoginę psichologinę tarnybą nuodugniam specialistų įvertinimui.

Logopedas dirba individualiai ir su grupėmis. Konsultuoja grupių auklėtojas, vaikų tėvelius.

LOGOPEDO REKOMENDACIJOS SVETAINĖS SKYRELYJE 
„GARSŲ ŠALIS“

Šiame skyrelyje Jūs rasite patarimų, kaip ugdyti vaiko kalbą, kaip mankštinti liežuvėlį, pirštelius, kad Jūsų vaikutis, kuo greičiau taisyklingai kalbėtų. Labai pageidaučiau abipusio bendradarbiavimo: kas Jums aktualu, kokios temos domintų.

Temos:

artikuliacinė mankšta

kaip ir kada galima suprasti

kalbą supranta, o nekaba…

kas yra sveplavimas

keletas patarimų, kaip ugdyti 2-3 metų vaikų kalbą

rankyčių mankšta

Lopšelio-darželio „ŽIRNIUKAS“
logopedė metodininkė Jurgita Lendraitienė

Informacija atnaujinta — 2017-11-02 | << ATGAL

Parama darželiui 1,2%

Parama darželiui 1,2%

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2022 mir.lt
NEĮGALIESIEMS